Month: helmikuu 2014

Avoin kirje Pertti Alajalle

Arvoisa herra puheenjohtaja,

Sinulla on kokemusta jalkapallon suurtapahtumien järjestämisestä ja on syytä olettaa, että käsität myös kannattajien roolin jalkapallon suurimpana voimavarana. Olet ansiokkaasti puhunut suurista massoista harrastajamäärien yhteydessä ja painottanut sitä, miten tärkeää on liikuttaa mahdollisimman suuria joukkoja suomalaisia, jotta laji pystyy kilpailemaan kansainvälisellä tasolla. Sinun suurimpana saavutuksenasi tunnetaan ristiriitaisen maineen saanut Kaikki Pelaa -ohjelma. Kaikki Pelaa on itsessään loistava ohjelma, mutta sen toteuttaminen on osin ontunut ja sen vuoksi lopputulos ei ole ollut aivan halutun kaltainen. Ohjelman vaikutus jalkapallon harrastamiseen on kutenkin kiistaton.

Olisiko tullut aika lanseerata Kaikki Kannattavat -kamppanja?

Suomalaiset urheiluseurat ovat kattojärjestönsä Valon johdolla vaatineet selvitystä porttikiellot ja häirikkörekisterin mahdollistavasta lakimuutoksesta.(uutinen TS 19.2.2014). Jalkapalloseurat haluaisivat tällaisen kansalaisten perusoikeuksien vastaisen lain, jotta ne pystyisivät perimään johtamasi organisaation määräämät sakot rikkeen varsinaiselta tekijältä.

Tilanne tuntuu mielestäni täysin käsittämättömältä. Palloliiton tehtävänä on auttaa jäseniään, eli seuroja, menestymään. Olennaisena osana menestystä ovat katsojat. Palloliiton toimet ovat kuitenkin ajaneet seurat tilanteeseen, jossa ne joutuvat hakemaan lakimuutosta pitääkseen ihmisiä pois katsomoista kun kaikkien tavoitteena pitäisi olla lisäkatsojien hankkiminen lajin tapahtumiin.

Tässä maassa ennen kaikkea sinun pitäisi ymmärtää katsojien merkitys lajin kasvulle. Yhteistyökumppanuudet, TV-oikeudet ja harrastajamäärät ovat suorassa yhteydessä lajin suosioon, ja suosiota mitataan tapahtumien katsojamäärillä. Ottelutapahtumat ovat myös seurojen edustusjoukkueiden ensisijaisia tulonlähteitä. Nyt tilanne kuitenkin on, että Palloliiton toimien seurauksena seuroilla on suurempi syy kumartaa liittoa ja pelätä rangaistuksia, kuin pyrkiä palvelemaan maksavia asiakkaitaan. Tämä hierarkia on täysin väärä. Palloliitto itse on lähtenyt yhteistyöhön esivallan kanssa mieluummin kuin kannattajajärjestöjen, kun kyse on sen omista tapahtumista. Minkälaisen viestin tämä antaa seuroille?

Pyydän sinua, herra puheenjohtaja, ottamaan tilanne haltuusi ja pistämään asiat järjestykseen. Ohjaa Palloliitto yhteistyöhön seurojen ja kannattajien kanssa siten, että tavoitteena on yhteistyöllä luoda entistä paremmat edellytykset kannattajakulttuurin ja -määrien kasvulle. Muistuta kaikkia tahoja siitä, että järjestyksenvalvojatkin ovat tuottamassa kaikille miellyttävää ottelukokemusta eivätkä provosoimassa asiakkaitaan yhteenottoihin. Opasta seuroja ja liiton kurinpitoelimiä pyrkimykseen kokonaisvaltaisesta ottelutapahtumatuotteesta ylimielisen sakottamisvimman sijaan. Vaadi kaikkia osallisia sitoutumaan ottelutapahtumien viihtyvyyden parantamiseen ja toisten osapuolien julkisen mustamaalaamisen lopettamiseen.

Kunnioittaen,

Julius Karlsson
kannattaja, juniorivalmentaja ja jalkapalloromantikko

Advertisement